A HAHET SHALQIRI ME HURMA TË NJOMA?

melon-1499393.jpg

A HAHET SHALQIRI ME HURMA TË NJOMA?

Aishe (r.a.) transmeton: “Profeti paqja qoftë mbi të! hante shalqirin me hurma të njoma.”[1]

 

A HAHET KASTRAVECI ME HURMA TË NJOMA?

Abdullah b. Xhafer (r.a.) transmeton: “Profeti paqja qoftë mbi të! hante kastravecin me hurma të njoma.”[2]

 

[1]Buhari, 5/2073; Muslimi, 3/1616; Ebu Davudi, 2/390; Tirmidhiu, 4/280; Ibn Maxhe, 2/1104.

[2]Ebu Davudi, 2/390; Tirmidhiu, 4/280; Ibn Maxhe, 2/1104.

 

ilmihali

Share this post

scroll to top