A ËSHTË I NJËJTË MISHI ME LËNGUN E MISHIT SI USHQIM?

Ebu Dherri (r.a.) transmeton se ka dëgjuar Profetin paqja qoftë mbi të! duke thënë: “Secili nga ju të mos e nënvlerësojë të mirën, qoftë kjo e vogël. Nëse nuk gjen asgjë për të kryer një vepër të mirë, prite vëllanë me buzëqeshje, nëse do të blesh mish dhe ta gatuash, atëherë për të bërë një të mirë, jepi komshiut nga lëngu i mishit të blerë.”[1]

[1] Buhari, 2/907, 5/2240; Muslimi, 2/714; Tirmidhiu, 4/441.

ilmihali

Share this post

scroll to top