A ka ngrënë Profeti (s.a.s.) mish?

chicken-1001767.jpg

A KA NGRËNË PROFETI MISH PULE?

Në transmetimin e Zehdem el Xhermiut thuhet se: “Shkova tek Ebu Musai, po hante mish pule. M’u drejtua: “Afrohu, ha dhe ti, sepse kam parë Profetin duke ngrënë mish pule.”[1]

Ndërsa Ebu Musai ( r.a) në transmetimin e tij thotë: “Kam parë Profetin duke ngrënë mish pule.”[2]

 

A KA NGRËNË PROFETI MISH SHPENDËSH SHTEGTARË?

Sipas një transmetimi të babait dhe gjyshit të Sefines (r.a.), ajo thotë: “Kam ngrënë mish shpendi bashkë me Profetin.”[3]

Ky ishte një shpend i egër i cili kapet me anë të gjahut.

 

A KA NGRËNË PROFETI MISH TË PJEKUR?

Nga Umu Seleme transmetohet se ajo i kishte skuqur Profetit paqja qoftë mbi të! një copë mishi dhe i Dërguari i Zotit pasi kishte ngrënë prej saj, kishte falur namazin pa marrë abdest.[4]

 

[1]Buhari 5/2100; Ahmed b. Hanbel, 4/394, 397.

[2]Darimi, 2/140.

[3]Tirmidhiu, 4/272; Taberani, Mu’xhemul-Kebir, 7/81.

[4] Tirmidhiu, 4/272; Nesai, 1/108.

ilmihali

Share this post

scroll to top