EPËRSIA E PËRSHESHIT MES GJELLËVE TË TJERA

pecc88rshesh-bread-mash-lowres.jpg

Sipas transmetimit të Ebu Musait (r.a.), Profeti paqja qoftë mbi të! ka thënë: “Shumë prej burrave arritën përsosmërinë, ndërsa nga gratë, Merjemja e bija e Imranit dhe Asija, gruaja e Faraonit kanë arritur përsosmërinë. Epërsia e Aishes ndaj grave të tjera është si epërsia e përsheshit ndaj gjellëve të tjera.”[1]

[1]Buhari, 3/125, 1266, 1374, 5/2067; Ebu Davudi, 2/378; Tirmidhiu, 4/275.

 

ilmihali

Share this post

scroll to top