Hadith për Namazin

profeti-muhamed-27.jpg

Xhabiri r.a. thotë se Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem. ka thënë: “Shembulli i pesë kohëve të namazit është sikurse një lumë i rrjedhshëm dhe i pastër para derës së njërit prej jush, në të cilin ai lahet pesë herë në ditë.”

– Transmeton Muslimi –
ilmihali

Share this post

scroll to top