Pranimi i Islamit nga Vâkid İbn-i Abdullah (r.a.)

Viti i Profetësisë: 1
Viti Hixhri: -12
Muaji: Nuk dihet
Dita: Nuk dihet
Dita e Javës: Nuk dihet

Vâkid Ibn el-Abdullah (r.a.) pranoi islamin para se Profeti (s.a.s) t’i bashkohej myslimanëve që mblidhehsin në Dârual-Erkam.[1]


[1] Ibn Sa’d, Tier 3/298; Ibnu-40l-Esir, UsdU’l-Gâbe 5/403; İbn-i Abdilberr, Istiadab 4/1550

 

ilmihali

Share this post

scroll to top