Mënyra e jetesës së Profetit Muhamed (s.a.s)

profeti-muhamed-61.jpg

I Dërguari i Zotit, ishte më besimtari i besimtarëve. Frika që ndjente Ai, po ta themi më thjeshtë, largimi nga gjërat e dyshuara, nuk ekzistonte te ndonjë njeri tjetër në të njëjtin nivel. E gjithë sjellja dhe lëvizjet e tij kontrolloheshin nga ato principe. Aq shumë kishte frikë nga Zoti, saqë zemra dukej se do t’i pushonte së rrahuri. Ishte aq i brishtë e aq i ndjeshëm, saqë ishin të pakta çastet kur nuk derdhte lot dhe nuk frikësohej. Kur entuziazmohej, ishte si një oqean, dhe kur ishte i qetë, si një det.

Tani, me një shikim nga lart, duam të prekim thellësitë e Tij:

Pikësëpari, zuhdi (asketizmi): Është një gjendje në të cilën, Profeti nuk gëzohej edhe nëse kishte botën në dorë dhe nuk hidhërohej nëse i ikte nga duart. Kjo ndjenjë tek Profeti kishte arritur piedestalin më të lartë. Edhe nëse e gjithë bota do të ishte e Tij, nuk do të gëzohej më shumë sesa po të kishte gjetur një kokërr grurë. Përsëri, nëse ajo botë do t’i ikte nga duart, nuk do të hidhërohej më shumë sesa të kishte humbur një kokërr grurë. Në këtë mënyrë e kishte braktisur Ai botën me zemër. Por kjo braktisje asnjëherë nuk do të thoshte të hiqte dorë nga ajo. Sepse rrugët më të bukura dhe më logjike të fitimit na i ka treguar Muhamedi paqja qoftë mbi të!. Nuk mund të mendohet asnjëherë se Ai kishte hequr dorë nga bota dhe për këtë i ka këshilluar edhe njerëzit. Braktisja e botës duhet të bëhet vetëm me zemër.

I Dërguari i Zotit, që kur hodhi hapin në klimën e ndritur të profetësisë, deri në çastin kur e gjithë bota me madhështinë e saj u përul para këmbëve të tij, nuk e ndryshoi asnjëherë sjelljen. Madje, kur ndërroi jetë, nuk kishte atë pasuri që pati kur kishte lindur. Pasi kishte shpërndarë dhe dhënë gjithçka kishte pasur. Pa shikoni trashëgiminë e lënë, vetëm ca dhen dhe dhomat e vogla në të cilat banonin gratë e tij. Dhe ato ishin të popullit. Kur bashkëshortet e Profetit, nënat e besimtarëve vdiqën, dhomat u përshinë në xhami. Ashtu siç e di çdokush që ka shkuar atje, ato dhoma mund të përbënin vetëm një qoshe të ngushtë të xhamisë.

ilmihali

Share this post

scroll to top