Përdorimi i Kënasë dhe i syrmes nga Profeti Muhamed (s.a.s)

profeti-muhamed-60.jpg

PËRDORIMI I KËNASË NGA PROFETI

Kënaja përftohet nga grimcimi i gjetheve të thara të një bime të quajtur lawsonid. Ekziston një lidhje mes vendeve në të cilat përdoret kënaja dhe vendeve ku shfaqen myku. Këto vende të trupit janë: flokët, pjesa mes gishtërinjve, shputa e këmbës, pëllëmba e dorës dhe thonjtë. Kënaja është përdorur shumë kohë më parë në këto pjesë të trupit. Mbështetur në traditë dhe fe, përdorimi i saj njeh në një të kaluar të largët. Përveç shmangies së mykut, kënaja ndihmon dhe në zhdukjen e disa sëmundjeve bakteriale. Tani le të shohim sesi e ka përdorur Profeti ynë atë.

Ebu Rimse thotë: “Dola para Profetit bashkë me djalin tim. Ai më tha:

-Ky është djali yt?

-Po, o i Dërguari i Zotit, është djali im. Dëshmoj se ai është djali im.

-Ti nuk mund të qortohesh për shkak të një faji që ka bërë djali yt dhe djali yt nuk mund të qortohet për shkak të një faji tëndin, – u përgjigj Profeti.

Ebu Rimse transmeton se pas kësaj bisede kishte vënë re se Profeti kishte lyer me këna thinjat në kokë.[1]

Transmetime të tilla na tregojnë se Profeti e ka përdorur kënanë herë pas here për flokët dhe mjekrën. Sepse Ebu Hurejre pyetet:

-A e ka përdorur ndonjëherë kënanë i Dërguari i Zotit?

-Po, – përgjigjet ai.[2]

Fjala e një sahabe që është takuar shpesh me Profetin është shumë e rëndësishme. Ka shumë transmetime që dëshmojnë për përdorimin e kënasë nga Profeti paqja qoftë mbi të![3]

Profeti e ka miratuar sahaben që ka përdorur këna. Ndonjëherë nuk pëlqehej përdorimi i kënasë nga ana e grave. Nënës tonë, Aishes (r.a.), i erdhi një grua. E pyeti rreth përdorimit të kënasë nga një grua. Ajo iu përgjigj: “Nuk ka problem, por i dashuri im nuk e pëlqente shumë për shkak të erës jo të mirë.”[4] Kjo mund të jetë një lloj tjetër kënaje. Sepse kemi dhe një hadith tjetër në lidhje me lyerjen e duarve të grave me këna. Hz. Aishja transmeton: “Një ditë, pranë Profetit erdhi Utbe binti Hind. Gruaja ia shtriu dorën Profetit duke i thënë:

“O i Dërguari i Zotit! Pranoje besën time!”

“Ku ta kuptoj unë se çfarë je ti, burrë apo grua? Nuk do ta marr besën tënde pa ndryshuar duart, thonjtë (pa i lyer ma këna)”, iu përgjigj Ai.[5] Në një transmetim tjetër thuhet: “Po të kishe dorë gruaje, do t’i kishe ndryshe thonjtë, të lyer me këna.”[6]

 

PËRDORIMI I SYRMES

Syrme është një material që përmban zink. Këshillat e Profetit në lidhje me përdorimin e syrmes mbartin rëndësi të veçantë pasi njihen mirë dobitë e syrmes. Në një hadith të transmetuar nga Ibn Abasi, Profeti ka thënë: “Përdoreni për sytë tuaj syrmen e quajtur ismid. Forcon shikimin dhe ushqen qerpikët.”[7] Ismid që përmendet në hadith është një lloj guri pothuajse në të kuqe që gjendet me shumicë në zonën e Hixhazit. Ndërsa në Isfahan ndodhet i vërteti. Madje Profeti e përdorte syrmen para se të flinte, lyente me të nga tre herë syrin e djathë dhe të majtë.[8]


[1] Ebu Davud, 2/ 575; Ahmed b. Hanbel, 2/226.
[2] Muvatta, 3/430.
[3] Buhariu, 3/1303; Muslimi, 4/1821; Ahmed b. Hanbel, 3/108, 178, 206.
[4] Ebu Davud, 2/275.
[5] Ebu Davud, 2/275
[6] Ebu Davud, 2/275.
[7] Ahmed b. Hanbel, 3/476, 499; Tajalisi, Musned, 1/349.
[8] Tirmidhiu, 4/388; Ibn Maxhe, 2/1157; Ahmed b. Hanbel, 1/354.

ilmihali

Share this post

scroll to top