MOSNGRËNIA E HURMAVE APO FRUTAVE TË NGJASHME ME TO, DY NGA DY

Sipas një transmetimi të Ibn Omerit, thuhet se Profeti ndaloi ngrënien dy e nga dy të hurmave pa lejen e të zotit të shtëpisë.[1]

[1]Muslimi, 3/1577; Ebu Davud, 3/333.

ilmihali

Share this post

scroll to top