NEVOJSHMËRIA E USHQIMEVE MË ELEMENTARE NË SHTËPI

Sipas transmetimit të Aishes (r.a.), Profeti është shprehur kështu: “Nëse në shtëpi nuk gjenden ushqimore më elementare, si hurma, atëherë njerëzit e asaj shtëpie mund të quhen të uritur.”[1]

[1]Muslimi, 3/1618; Ebu Davud, 3/362; Ibn Maxhe, 2/ 1104.

 

ilmihali

Share this post

scroll to top