A ka pirë Profeti (s.a.s.) ndonjë gjë në këmbë?

hands-4903050.jpg

Sipas Ibn Abasit (r.a.) thuhet: “Profeti paqja qoftë mbi të! ka pirë ujin e zemzemit në këmbë.”[1]

Sipas një transmetimi nga babai dhe gjyshi i Amr b. Shuajbit: “Profetin paqja qoftë mbi të! e kam parë duke pirë diçka ulur dhe në këmbë.”[2]

Aishja (r.a.) ka thënë kështu: “Profeti ka pirë ujë i ulur dhe në këmbë. Ka falur namaz këmbëzbathur dhe me këpucë. Ai është kthyer nga e djathta dhe nga e majta.”[3]

[1]Tirmidhiu, 4/301; Muslimi, 3/1601; Ibn Maxhe, 2/1132.

[2]Tirmidhiu, 4/301.

[3]Ahmed b. Hanbel, 1/101, 104, 114.

 

ilmihali

Share this post

scroll to top