Si i pinte Profeti (s.a.s.) lëngjet?

Rabia ibn Eksen tregon kështu: “Profeti paqja qoftë mbi të! e përdorte misvakun herë majtas e herë djathtas, dhe kur pinte diçka, e thithte dhe shprehej kështu: “Kjo është më e mirë, më e shpejtë dhe më e shëndetshme.”[1]

[1]Buhari 1/69, 5/2133; Muslimi 3/1602; Tirmidhiu 4/302; Ebu Davud 2/364

 

ilmihali

Share this post

scroll to top