Zoti është i kënaqur me atë që falënderon pas buke

Enesi (r.a.) transmeton se Profeti paqja qoftë mbi të! ka thënë: “Zoti është i kënaqur me atë njeri që falënderon pasi ka ngrënë apo ka pirë diçka.”[1]

[1]Muslimi, 4/2095; Ibn Maxhe, 4/265.

 

ilmihali

Share this post

scroll to top