GJELLA PËR DY VETË MJAFTON DHE PËR TRE

soup-1429735.jpg

Në transmetimin e Ebu Hurejres (r.a.), i Dërguari i Zotit ka thënë: “Gjella e përgatitur për dy vetë mjafton edhe për tre, gjella e përgatitur për tre mjafton edhe për katër.”[1] Xhabiri dhe Ibn Omeri kanë transmetuar nga Profeti paqja qoftë mbi të!: “Ushqimi i një personi mjafton dhe për dy, ushqimi i dy njerëzve për katër dhe ushqimi i katër personave për tetë persona.”

 

[1]Buhari, 5/2061; Muslimi, 3/1630.

ilmihali

Share this post

scroll to top