Hadith për Ramazanin

profeti-muhamed-13.jpg

Çdo vepër e mirë në këtë muaj, është e njëjtë me atë që ka kryer një detyrë farz, jashtë këtij muaji. Ndërsa ai që kryen një detyrë, domethënë një farz në këtë muaj është i barabartë me 70 farze, që i kryen jashtë këtij muaji.

– Transmeton Ebu Hurejre –
ilmihali

Share this post

scroll to top