A I PËLQENIN PROFETIT (s.a.s.) MJALTI DHE HALLVA?

honey-1006972.jpg

Në një transmetim, Aishja (r.a.) është shprehur: “Të Dërguarit të Zotit i pëlqente mjalti dhe hallva.”[1]

[1] Buhari, 5/2071, 2125; Muslimi, 2/110; Ebu Davudi, 2/361; Tirmidhiu, 4/273; Ibn Maxhe, 2/1104.

ilmihali

Share this post

scroll to top