Pirja e ujit dhe e të ngjashmeve për tri herë dhe marrja dy herë frymë

Sipas transmetimit të Ibn Abasit(r.a.) Profeti kur pinte, merrte frymë dy herë.[1]

[1]Tirmidhiu 4/303.

 

ilmihali

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top